TheFiber

 1. TheFibers – Hàn Quốc, trang web: http://thefibers.com/
 2. Giới thiệu: TheFibers là công ty liên doanh tại Hàn Quốc về nghiên cứu và phát triển các kết nối sợi quang và các sản phẩm ứng dụng cho sợi quang, được thành lập từ năm 2002. 2 dòng sản phẩm chính gồm:
  + Optical fiber Interconnect Products: các sản phẩm kết nối sợi quang như dây nhảy quang, rệp nối quang, các bộ chuyển đổi quang, …
  + Optical fiber Application Products: các sản phẩm ứng dụng cho sợi quang như làm sạch các đầu nối quang, kiểm tra thông cáp, máy soi hiển vi kiểm tra các đầu quang, các thiết bị đo cáp quang, …
 3. Các sản phẩm: giới thiệu các sản phẩm sau
  1. Làm sạch đầu nối quang: PushCleaner, Fiber Optic Cleaner http://thefibers.com/products_01_14.html
  2. Làm sạch lõi bên trong đầu nối quang HUXCleaner™  Ferrule Cleaner http://thefibers.com/products_01_04.html
  3. Làm sạch đầu nối quang lộ thiên: ReelClean500™  Connector Cleaner http://thefibers.com/products_01_08.html
  4. Máy soi hiển kết hợp làm sạch đầu nối quang Scopleaner™ Cleaner Combined Scope  http://thefibers.com/products_01_06.html
  5. Máy soi hiển vi kiểm tra đầu nối quang HUXScope™   Fiber Optic Inspector http://thefibers.com/products_01_05.html
  6. Bút kiểm tra xác định lỗi sợi quang Fiber Checker Visual Fault Locator http://thefibers.com/products_01_09.html
  7. Máy đo công suất CWDM/DWDM CWDM/DWDM Power Meter OCPM-18 & ODPM-48 http://thefibers.com/products_01_13.html
  8. Máy đo công suất quang Optical Power Meter FOC-100 & mPM-100 http://thefibers.com/products_01_11.html
  9. Đầu nối Khuếch đại quang OFA-P Series  Optical Fixed Attenunators http://thefibers.com/products_01_01.html
  10. Đầu nối quang tự lắp tại hiện trường FIC Series Field Installable Connectors  http://thefibers.com/products_01_00.html